Delden, wijziging vergunning Elementis Specialties Netherlands BV

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Delden, wijziging vergunning Elementis Specialties Netherlands BV.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Ontwerp-vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen is voornemens positief te besluiten op de aanvraag van Elements Specialties Netherlands BV, voor het wijzigen van de vergunning voor het brengen van stoffen op waterloop 20-0-4-3. Zienswijzen De ontwerp vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de ontwerp vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken zienswijzen in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333. Almelo, 9 december 2014

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Water, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2014.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen delden
  2. wsb-2014-8456

Gerelateerde berichten