Delden, wijzigen waterstaatkundige toestand waterlopen 20-0-0-11 en 20-0-0-28

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Delden, wijzigen waterstaatkundige toestand waterlopen 20-0-0-11 en 20-0-0-28.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Gemeente Hof van Twente voor: 1. het geheel verduikeren van de waterloop 20-0-0-11; 2. de duikerleiding wordt voorzien van een viertal inspectieputten met doorstroomprofiel; 3. bij de verduikering van de open delen van de waterloop wordt drainage meegelegd, die via een drainage doorspuitput wordt aangesloten op één van de inspectieputten; 4. de bestaande hemelwater (huis) aansluitingen van de Oude Benteloseweg 43, 49 en 51 worden aangesloten op de nieuwe duikerleiding; 5. het aanbrengen van taludbescherming rondom de uitstroomvoorziening van de duiker, benedenstroom De Dinkel, inclusief het plaatsen van een inwendig buisrooster; 6. het dempen van de waterloop 20-0-0-28 gelegen bovenstrooms De Regge; 7. het aanbrengen van drainage en een drainage doorspuitput tussen de bestaand en nieuwe drainage met aansluiting op de bestaande duiker in De Regge; 8. het aansluiten van een bestaande straatkolkafvoerleiding op de bestaande duiker in De Regge; 9. het aanbrengen van drainage bij de zeven bomen langs de te dempen waterloop 20-0-0-28. Bezwaar De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.   Almelo, 3 november 2014

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Water, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2014.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen delden
  2. wsb-2014-7488

Gerelateerde berichten