Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Deldenseweg 3 te Delden

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Deldenseweg 3 te Delden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen voor een uitbreiding van een melkrundveehouderij, gelegen aan Deldenseweg 3 te Delden. Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Mogelijkheid van inzien Het besluit ligt van 18 november 2014 tot 31 december 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen). Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit vóór 31 december 2014. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf. Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. Arnhem, 18 november 2014 - zaaknummer 2011-020754 Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2014.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen delden
  2. prb-2014-2999

Gerelateerde berichten