Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Beldsweg 11 7495 PH te Ambt-Delden

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Beldsweg 11 7495 PH te Ambt-Delden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 hebben ontvangen voor het in werking hebben van een melkrundvee- en varkenshouderij alsmede de bouw van een varkensstal aan de Beldsweg 11 te Ambt-Delden. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen. Mogelijkheid van inzien Het ontwerpbesluit ligt van 8 september 2014 tot 20 oktober 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen). Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór , onder vermelding van het kenmerk 2014-008609. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf. Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. Arnhem, 1 september 2014 - zaaknummer 2014-008609 Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2014.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen delden
  2. prb-2014-1981

Gerelateerde berichten