Coördinatieregeling nieuwbouw appartementencomplex Noordwal 72 te Delden.

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Coördinatieregeling nieuwbouw appartementencomplex Noordwal 72 te Delden..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening bekend dat:1.op 19 december 2023 het bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Noordwal 72” ongewijzigd is vastgesteld;2.op 19 december 2023 een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van 3.een appartementencomplex met 15 appartementen en het aanleggen van een uitrit (uitkomend op de Noorderhagen) op het adres Noordwal ong. (ter plaatse van huisnummer 72) en de Noorderhagen ong. (tussen de huisnummers 31 en 35) in Delden.CoördinatieBovengenoemde besluiten zijn overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 7 februari 2023 op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt.Het plan.Stichting Wonen Delden is voornemens het bestaande kantoorpand aan de Noordwal 72 te Delden te slopen en 15 startersappartementen te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Delden-Noord'. Het plan past zowel qua gebruik- als bouwmogelijkheden niet binnen het regels van de ter plaatse geldende bestemming “Maatschappelijk”. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.Inzage.Met ingang van 11 januari 2024 ligt gedurende zes weken voor eenieder ter inzage:1.Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Noordwal 72”;2.De omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex met 15 appartementen en het aanleggen van een uitrit (uitkomend op de Noorderhagen) op het adres Noordwal ong. (ter plaatse van huisnummer 72) en de Noorderhagen ong. (tussen de huisnummers 31 en 35) in Delden.Alle stukken met bijbehorende bijlagen zijn in te zien:1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.SDxNoordwal72-VS10. Reageren.Op grond van artikel 8.3 lid 1 Wet ruimtelijke ordening worden voornoemde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.De besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.10 januari 2024.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 11-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Delden
  2. gmb-2024-17962

Gerelateerde berichten