Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zomerweg 5 Ambt Delden".

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zomerweg 5 Ambt Delden"..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zomerweg 5 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage. Op het perceel Zomerweg 5 is een agrarisch bedrijf aanwezig met één voormalige bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken en agrarische opstallen. Het voornemen bestaat om het plangebied te herontwikkelen naar twee woonpercelen. Op één woonperceel wordt een compensatiewoning gebouwd en op het andere woonperceel wordt de bedrijfswoning herbestemd naar een reguliere woning. Hieraan kan op grond van de rood voor rood-regeling medewerking worden verleend. De agrarische bedrijfsactiviteiten worden beëindigd en ter compensatie wordt de agrarische bedrijfsbebouwing zonder functie gesloopt. Daarnaast zijn voor het vergroten van de inhoud van de compensatiewoning en het bijgebouw extra sloopmeters van andere locaties aangekocht. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan omdat ter plaatse zowel de bouw- als de gebruikmogelijkheden ontbreken. Deze herziening van het bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor; 2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxZomerweg5-OP10. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Ruimtelijk kwaliteitsplan Rood voor Rood Zomerweg 5 Ambt Delden". Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Ruimtelijk kwaliteitsplan Rood voor Rood Zomerweg 5 Ambt Delden" van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zomerweg 5 Ambt Delden" ter inzage en is in te zien: 1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor; 2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 13 december 2023. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester, drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Delden
  2. gmb-2023-531363

Gerelateerde berichten