Op 29-01-2024 hebben wij een reguliere omgevingsvergunning verleend voor het verlengen van de verleende vergunning voor het plaatsen van een testcontainer op het adres Sluisstraat 7 7491GA Delden. Deze vergunning staat ingeschreven onder zaaknummer 0000611101.

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Op 29-01-2024 hebben wij een reguliere omgevingsvergunning verleend voor het verlengen van de verleende vergunning voor het plaatsen van een testcontainer op het adres Sluisstraat 7 7491GA Delden. Deze vergunning staat ingeschreven onder zaaknummer 0000611101..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bezwaarmogelijkheid Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. In dit bezwaarschrift zet u uiteen waarom u het niet eens bent met het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzenddatum van het besluit worden ingediend. Als er zienswijzen zijn ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan wordt de bezwarenprocedure overgeslagen en kan direct beroep worden ingesteld.   Voorlopige voorziening Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan op eigen risico gebruik worden gemaakt van de vergunning (of het besluit). Als u dringende belangen heeft waardoor u niet kunt wachten op de beslissing of bezwaar of beroep, dan kunt u aan de rechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Bij een beroepsprocedure wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de instantie die het beroep behandelt.   Locatie waar de stukken ter inzage liggen De bovengenoemde aanvragen en besluiten liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor de openingstijden kunt de website (www.hofvantwente.nl) raadplegen of telefonisch met 0547-858585. Postadressen Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 01-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Delden
  2. ea7e0c36bde543d9a35c0c9bb10e48bc

Gerelateerde berichten