Kennisgeving ontwerpbesluit verzoek intrekking bestaande vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming op locatie Hoffmeijerweg 4 Ambt Delden

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving ontwerpbesluit verzoek intrekking bestaande vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming op locatie Hoffmeijerweg 4 Ambt Delden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 26 oktober 2023 ontvingen wij van een belanghebbende het verzoek om een bestaande vergunning in te trekken. Het gaat om een natuurvergunning voor de locatie Hoffmeijerweg 4 Ambt Delden. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/794481a0-dbbe-11ee-a331-00505601200c. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen te besluiten dat de bestaande vergunning niet wordt ingetrokken. Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot en met 19 april 2024 ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 09-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Delden
  2. bb1e6ba9aecb29e2ce18d87e69efd694

Gerelateerde berichten