Projectplan Waterwet opwaarderen kegelligplaats ten westen van sluis Delden behorende bij het project Verruiming Twentekanalen

DeDeldengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Projectplan Waterwet opwaarderen kegelligplaats ten westen van sluis Delden behorende bij het project Verruiming Twentekanalen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

BEKENDMAKING De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 november 2023, onder nummer RWS-2023/46745 besloten om het projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het opwaarderen kegelligplaats ten westen van sluis Delden behorende bij het project Verruiming Twentekanalen. Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van de procedureregels van de afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Inhoud besluit In 2016 is een projectplan voor het pand Delden-Hengelo vastgesteld ten behoeve van het integraal bevaarbaar maken van de Twentekanalen voor verruiming van de Twentekanalen voor schepen van klasse Va. De wijziging van het waterstaatswerk Twentekanalen betreft het verlengen van de kegelligplaats aan de westzijde van sluis Delden. Voor de verlenging van de kegelligplaats aan de westzijde van sluis Delden is een projectplan Waterwet opgesteld. Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn. Terinzagelegging Het projectplan inclusief bijbehorende stukken ligt vanaf 6 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage bij: 1.districtskantoor Rijkswaterstaat Hengelo, Brugginksweg 6 (op afspraak) 2.Alle werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur Het projectplan en de bijbehorende bijlagen zijn ook digitaal beschikbaar en te downloaden (pdf-formaat) via www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/twentekanalen-verruimen-vaarweg/index.aspx of https://open.rws.nl/ter-inzage/vergunningen. Bezwaar Tegen bovengenoemd besluit kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT. In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan: 1.uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer; 2.een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de 3.datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen); 4.de reden waarom u bezwaar maakt; 5.de datum en uw handtekening. Inwerkingtreding besluit Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet, tenzij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het verzoekschrift woonachtig dan wel gevestigd is. Van de indiener van het bezwaarschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 159 528 31.]

 

Onderwerp: watervergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDeldengids.nl op 6-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Delden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDeldengids.nl
Redactie deDeldengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Delden
  2. 4fac7ddef2fb85a3f8f8bd6e0a9c05f7

Gerelateerde berichten